Altijd al een e-learning willen maken, maar geen idee waar te beginnen? Geen probleem. In dit artikel helpen we jou bij het opzetten van een e-learning. Wanneer je de onderstaande stappen toepast weet je zeker dat jouw e-learning een succes gaat worden!

“Wil je het zelf eens een e-learning ervaren: volg dan de gratis demo training”

De 8 stappen van het maken van een e-learning.

Stap #1: 

Schrijf op wat een cursist moet kennen/ kunnen na het volgen van jouw online training, het zogenaamde einddoel. Maak dit zo concreet mogelijk. “een sollicitatiebrief  kunnen schrijven” is te vaag. Zelfstandig een sollicitatiebrief schrijven in correct Nederlands volgens methode xyz, is duidelijker en geeft niet alleen jou maar ook je cursist houvast.

 

Stap #2: 

Op basis van het einddoel schrijf je op welke kennis je cursist nodig heeft om het einddoel te bereiken. Bijvoorbeeld:

  • Een vacature kunnen lezen en begrijpen wat er gevraagd wordt.
  • De basisonderdelen en indeling van een sollicitatiebrief vlgs methode xyz kennen en kunnen toepassen.
  • De basis spellings- en grammaticaregels kunnen toepassen.

De vet gedrukte woorden geven aan wat je wilt bereiken. Begrijpen of kunnen doen (toepassen). Deze leerdoelen ga je in stap 3 verder verfijnen in lesonderdelen.

 

Stap #3:

Rondom de leerdoelen ga je lessen maken. De leidraad hierbij is het vetgedrukte woord. Welke kennis ga je je cursisten aanbieden om bijvoorbeeld een vacature tekst te kunnen begrijpen? Je vraagt je dan af welke lessen je cursist nodig heeft om een vacaturetekst te begrijpen. Door lessen op te delen in onderwerpen, houd je lessen kort en tot the point. Dit kan je bijvoorbeeld zo invullen:

Onderwerp 1 om een vacaturetekst begrijpen dien je de volgende onderdelen te doorlopen:

1.1 Wat zijn de verschillende onderdelen van een vacaturetekst en wat is hun doel.

1.2 wat zijn de gevraagde competenties?

1.3 welke eisen worden gesteld aan de sollicitant

1.4 aan wie kun je extra informatie vragen

1.5….. enz

 

Stap #4:

Kies op welke manier je de lesstof wilt aanbieden. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste keuze. Je kunt kiezen voor tekst, beeld/video of geluid.

Deze keuze wordt bepaald door het onderwerp. Video is vaak het duidelijkste en wordt door cursisten het beste begrepen. Door het tonen van een video zien cursisten wat je bedoelt én horen ze je uitleg tegelijkertijd. Dit geeft bewezen het beste leerresultaat.

Video heeft wel als nadeel dat je niet even snel door het onderwerp kunt scannen. Daarom is het aan te raden om naast video ook een stukje tekst te plaatsen met daarin de belangrijkste samenvatting.

Mensen hebben verschillende voorkeuren voor de manier waarop ze leren. Sommige lezen graag, andere kijken graag naar iemand die het voordoet, andere proberen het graag eerst zelf. Probeer aan al deze voorkeuren tegemoet te komen bij het aanbieden van je leerstof.

 

Stap #5:

Persoonlijk contact. Het feit dat mensen een e-learning doen wil niet zeggen dat ze geen behoefte hebben aan contact met de trainer. Vaak werkt het heel goed om een aantal contact momenten af te spreken, waarin de cursist vragen kan stellen, waarbij je samen uitwerkingen van opdrachten bespreek of dat je 1 op 1 coaching biedt.

 

Stap #6: 

Toetsen: misschien niet het meest favoriete onderwerp, maar wel essentieel. Toetsen heeft verschillende taken. Als je na elke les een aantal toetsvragen stelt geef je de cursist de mogelijkheid om te checken of ze het hebben begrepen. Als dat niet zo is kunnen ze gericht terug zoeken.

Toetsen maakt een les minder vrijblijvend. Immers door vooraf te melden dat een onderwerp getoetst wordt zorgt er voor dat mensen beter opletten en serieuzer aan het werk gaan. Niemand wil zakken toch?

Toetsen zorgt voor voldoende aanvangsniveau. In sommige gevallen is het gewenst dat de cursisten een bepaald niveau hebben om naar een volgend onderdeel van de cursus te gaan. Bijvoorbeeld dat ze een voldoende halen voor de veiligheidstoets. In een e-learningomgeving met de juiste software, kun je dat instellen. Daarmee voorkom je dat er achterstanden ontstaan.

Toetsen zorgt voor herhaling. Herhaling is het belangrijkste aspect van leren. Door herhaling worden er verbindingen in de hersenen aangelegd. Hoe meer herhaling, hoe dikker die verbindingen worden.

Toetsen zorgt voor een spelelement. Van toetsen kun je ook een spel maken, met een prijs of een scorebord, waarop iedereen kan zien wie hoeveel punten heeft gehaald.

 

Stap #7: 

Een certificaat. Natuurlijk wil je als je een cursus hebt afgerond kunnen laten zien dat je dat hebt gedaan. Bij elke goede cursus hoort daarom een mooi certificaat.

 

Stap #8: 

Evalueren. Vraag cursisten wat er goed ging, wat er beter kan en of ze jouw cursus willen aanbevelen bij anderen en doe daar je voordeel mee.

Tips voor het maken van een e-learning

 • Tip 1. Vraag je af waarom cursisten jouw training zouden willen volgen?

Dat kan heel divers zijn. Bijvoorbeeld de werkgever stelt de cursus verplicht of iemand vindt het onderwerp erg interessant of wil er zijn beroep van maken. Pas hierbij de toon van je training op aan. Een verplichte cursus houd je zo kort en to the point mogelijk. Verstrek de noodzakelijke informatie en probeer niet meer tijd te gebruiken dan écht noodzakelijk. Wanneer iemand zeer geïnteresseerd is, probeer dan om extra stof aan te bieden. Een verdieping buiten het standaard leerpad. Wil je deze extra stof tot je nemen prima, wil je dat niet dan niet.

 • Tip 2. Kies geschikte e-learning software

Wellicht een open deur, maar er is een reden dat wij zelf e-learning software aanbieden. Uit eigen ervaring weten we dat een aantal zaken geregeld moeten zijn.

 • Beheer gemak. Jij als beheerder van een cursus bent vaak geen IT-er. Cursisten toegang geven (gratis of betaald) mag geen probleem zijn.
 • Slimme software. Een cursus maken is al moeilijk genoeg. Daarom moet de e-learningsoftware eenvoudig zijn. Een professioneel uitziende cursus in een handomdraai.
 • Ben je trainingscoördinator, dan wil je zelf kunnen bepalen wanneer een training start en stopt en wil je overzicht wie met de cursus is gestart en of ze voortgang maken. Aan het einde van de rit wil je weten wie de cursus heeft gedaan en met welk resultaat.
 • Je zit er niet op te wachten dat cursisten afhaken omdat het systeem niet werkt of ze niet kunnen inloggen.
 • Een goede leeromgeving is afleidingsvrij, scherm vullend, zonder overbodige informatie en animatie zodat de cursisten geconcentreerd aan het werk zijn.
 • De juiste gereedschappen. Goede e-learning software biedt je alle tools die je nodig hebt.
 • Audio,
 • Video,
 • Verschillende soorten toetsen
 • Mogelijkheden tot spel elementen
 • Certificaten
 • enz